polski angielski niemiecki

Kontakt

TRANSCHEM Sp. z o.o.
ul.Toruńska 153
87-810 Włocławek

NIP: 888-020-58-55
REGON:910103365
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000083804
www.transchem.eu
transchem@transchem.eu

ZARZĄD

Prezes Zarządu
Jarosław Pińkowski

Wiceprezes Zarządu
Henryk Pińkowski


SEKRETARIAT
Emilia Migdał
tel. +48 (54) 231-80-12
e-mail e.migdal@transchem.eu


KSIĘGOWOŚĆ
Dariusz Zieliński
tel. +48 (54) 231-80-13
e-mail d.zielinski@transchem.euZESPÓŁ PRZEWOZÓW I EKSPED.

Kierownik Przewozów i Ekspedycji
Filip Kupisz
tel. + 48 (54) 231-80-30
e-mail f.kupisz@transchem.eu


Specjalista ds. Ekspedycji
Zenon Ostrowski
tel. + 48 (54) 231-80-20
e-mail: z.ostrowski@transchem.eu

St.Dyspozytor /obsługa bocznicy/
Dariusz Zajączkowski
tel. + 48 (54) 231-80-27
e-mail d.zajaczkowski@transchem.eu


DZIAŁ PRZEWOZÓW
KRAJOWYCH .


Starszy Specjalista ds. Przewozów
 /Pełnomocnik ds. ZSZ/

Sebastian Cegliński
tel. + 48 (54) 231-80-59
e-mail s.ceglinski@transchem.eu


St.Specjalista ds. Przewozów
Marcin Łukowicz
tel. + 48 (54) 231-80-17
e-mail m.lukowicz@transchem.eu


DYSPOZYTOR 24h ds. Przewozów 
tel. + 48 (54) 231-80-56
e-mail dyspozytor@transchem.euDZIAŁ PRZEWOZÓW MIĘDZYNARODOWYCH .

Specjalista ds. Przewozów
Rafał Cisek
tel. + 48 (54) 231-80-44
e-mail r.cisek@transchem.eu

Specjalista ds. Przewozów
Jarosław Kłosiński
tel. + 48 (54) 231-80-57
e-mail j.klosinski@transchem.eu


Specjalistka ds. Przewozów
Agnieszka-Antonowicz Lewandowska
tel. + 48 (54) 231-80-57
e-mail a.lewandowska@transchem.euZESPÓŁ REMONTÓW

Kierownik Zarządzania Utrzymaniem
Pojazdów Kolejowych

 
Krzysztof Sztandarowicz
tel.+48 54 231 80 41
mobile: +48 723 668 471
e-mail k.sztandarowicz@transchem.eu

Kierownik Warsztatu Utrzymania 
Pojazdów Kolejowych
Marcin Grabowski
tel.+48 54 231 80 40
mobile: +48 723 668 473
e-mail m.grabowski@transchem.eu

Specjaliści  ds. Remontów

Paweł Lisiewicz
tel. + 48 (54) 231-80-31
e-mail p.lisiewicz@transchem.eu


Damian Naczmański
tel. + 48 (54) 231-80-31
e-mail d.naczmanski@transchem.eu


Rafał Trąd
tel. + 48 (54) 231-80-48
e-mail r.trad@transchem.euZAOPATRZENIE
Cezary Czapliński
tel. + 48(54) 231-80-45
e-mail c.czaplinski@transchem.eu


 

Firma

TRANSCHEM Sp. z o.o.
ul.Toruńska 153
87-810 Włocławek

tel. +48 (54) 231 80 00
email: transchem@transchem.eu


Tagi

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element